Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Με αφορμή το "δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού" των μουσουλμάνων

Κλαίει και οδύρεται ο Βαλιανάτος όπου σταθεί και όπου βρεθεί και λέει ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα των μουσουλμάνων της Θράκης να αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Ο ίδιος ο Βαλιανάτος είναι από αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν για την επουσιώδη σημασία της ύπαρξης των εθνών. Όταν λοιπόν οι μουσουλμάνοι πολίτες αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι εννοούν πολίτες του τουρκικού κράτους ή Τούρκοι εθνικά; Η αντίφαση του Βαλιανάτου και σια είναι σαφής καθώς ή θεωρούν τη Θράκη τουρκικό έδαφος, ή υπερασπίζονται το τουρκικό έθνος πολεμώντας όποιον υπερασπίζεται το ελληνικό...

Δεν υπάρχουν σχόλια: